Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
Sivuja ei päivitetä

KyAMK:n kasarmin kampuksen hankinta vahvistettiin

17.12.2008

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu allekirjoitti 17.12.2008 Senaatti-kiinteistöjen kanssa kauppakirjat tällä hetkellä Helsingin yliopiston käytössä olevista päärakennuksesta (Paraatikenttä 7) ja kirjastorakennuksesta (Paraatikenttä 6). Samassa tilaisuudessa allekirjoitettiin myös Kasarminmäen tonttien vuokrasopimukset Kouvolan kaupungin kanssa.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kasarminmäen kampuksen kokonaisinvestointi on noin 27 miljoonaa euroa.

Kasarminmäen uudisrakennuksen urakkasopimukset allekirjoitetaan 12.1.2009 klo 9.30.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu kokoaa Kouvolan Kasarminmäelle tuote-, palvelu- ja liiketoimintainnovaatioiden kampuksen, jonka vaikutus säteilee koko Kaakkois-Suomeen. Kampusalueelle keskitetään kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta (T & K) sekä KyAMK:n eri yksiköiden palveluja. Toimialalla on tällä hetkellä noin 1500 opiskelijaa. Heistä noin 900 on liiketalouden osaamisalalla ja noin 600 muotoilun ja median osaamisalalla.

Kun Kasarmin kampusalue on valmis, Kymenlaakson AMK:n käytössä on siellä yhteensä seitsemän rakennusta:

- Päärakennus: Paraatikenttä 7, noin 5500 m2 (hyötyneliömetriä). Liiketalouden osaamisalan tilat, muotoilun suunnittelutilat sekä palveluyksikköjen tiloja.
- Uudisrakennus Paja: Kuuselankatu 1, noin 3500 m2. Muotoilun ja restauroinnin koulutusohjelmien työpajatiloja, toimistotiloja.
- Mediakasarmi: Prikaatintie 2, (1580 m2) Viestinnän koulutusohjelman tiloja.
- Meduusa-studio: Patterintie 4, (ent. rykmenttisali, noin 1300 m2). TV-studio ja muita av-median opetustiloja sekä viestinnän koulutusohjelman opetustiloja.
- Kirjastorakennus: Paraatikenttä 6, (noin 700 m2). KyAMK:n kirjasto.
- Taidetalo, Maneesitie 4, (ent. toimiupseerikerho, 400 m2). Muotoilun, restauroinnin ja viestinnän koulutusohjelmien kuvataiteen ja plastisen sommittelun opetus.
- KyAMK:n viestintäpalvelut: Maneesitie 1, (150 m2).

Kymenlaakson AMK:n Kasarmin kampus rakennetaan kolmessa vaiheessa. Taidetalon ja Meduusa-studion (rykmenttisali) peruskorjauksen harjannostajaisia vietettiin 3.12.08. Molemmat rakennukset otetaan käyttöön tammikuussa 2009.

Seuraavana on vuorossa uudisrakennus Pajan rakentamisen aloittaminen. Kirjastorakennuksen ja päärakennuksen peruskorjaus on suunniteltu alkamaan keväällä 2009. Ne on arvioitu saatavan käyttöön syksyllä 2009 ja Paja-rakennus keväällä 2010.

Tarjolla painokelpoisia kuvia Kasarminmäeltä sekä uudisrakennuksen ja remontoitavien tilojen havainnekuvia:
http://kuvat.kyamk.fi/tiedotus/Kasarmin_kampus/

Lisätietoja Kasarminmäestä

Lisätietoja

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Rehtori Ragnar Lundqvist, p. 044 702 8200

» Takaisin listaan

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »