Etsi sivuilta
Youtube
Opiskelija intra etusivu

Opintotuki

Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin kuin rahoitusta ei katsota vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu.

Opintotuki koostuu

 1. opintorahasta
 2. asumislisästä
 3. valtion takaamasta opintolainasta.

Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Maksupäivä on kuukauden 4. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä. Opintoraha on veronalaista tuloa. Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin.

1.8.2011 alkaen opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle opintolainan valtiontakaus myönnetään hakemuksetta. Lainantakausta ei voi saada ilman opintorahaa. Kun lainatakaus on myönnetty, opiskelija hakee opintolainaa valitsemastaan pankista, joka päättää lainan myöntämisestä. Koska valtio takaa opintolainan, lainalle ei tarvita muuta vakuutta. Lainan takaisinmaksu alkaa useimmiten opintojen päätyttyä.

Opintotuen hakeminen

Haettaessa opintotukea ensimmäisen kerran koko säännönmukaiselle opiskeluajalle, opintotukihakemuksen voi täyttää sähköisesti osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukaudesta alkaen, opintotukea ei myönnetä takautuvasti. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opintotukipäätökset tehdään Kouvolan Kelan toimistossa.

Hakemuksen voit jättää myös mihin tahansa Kelan toimistoon tai yksikkösi opintotoimistoon, josta hakemukset toimitetaan edelleen Kouvolan Kelan toimistoon.

Tapauksissa, joissa Kela tarvitsee päätöksentekoa varten opintotukilautakunnan lausunnon (esim. opintotuen enimmäisajan pidennys), toimita hakemus suoraan opintotukilautakuntaan.

Opintoraha

Opintorahan perusmäärät (brutto) 1.8.2014 alkaen euroa kuukaudessa Olet aloittanut ensimmäiset kk-opintosi aikaisintaan syksyllä 2014 Olet aloittanut ensimmäiset kk-opintosi aiemmin
Avioliitossa oleva tai elatusvelvollinen 335,32 301,89
Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt 335,32 301,89
Itsenäisesti asuva 18-19-vuotias 335,32 301,89
Itsenäisesti asuva  alle 18-vuotias    163,10 * 146,89 *
Vanhempiensa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 136,76 * 123,59 *
Vanhempiensa luona asuva alle 20-vuotias 61,80 * 55,72 *

                                    * Vanhempien tulojen perusteella opintorahaa voidaan korottaa.


Jos opiskelija asuu vanhemmiltaan vuokraamassa tai vanhempiensa omistamassa asunnossa, joka on samassa kiinteistössä kuin vanhemman vakituinen asunto, opintoraha myönnetään samansuuruisena kuin vanhempansa luona asuvalle.

Asumislisä

Suomessa opiskelevan asumislisä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Asumismenoja ei oteta huomioon 252 euroa ylittävältä osalta. Jos asumismenot ovat alle 33,63 euroa kuukaudessa, asumislisää ei makseta. Suomessa opiskelevan asumislisä on 26,90 - 201,60 euroa kuukaudessa.

Opiskelija voi hakea opintotuen asumislisää, jos hän asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Asumislisä myönnetään opiskeluajan asuntoon. Asumislisä on verotonta tuloa.

Asumislisää ei myönnetä, jos opiskelija asuu vanhempien kanssa, oman tai puolison lapsen kanssa (eräin poikkeuksin) taikka omistamassaan tai puolison omistamassa asunnossa. Jos ei ole oikeutettu asumislisään näillä perusteilla, voi hakea yleistä asumistukea verkossa www.kela.fi/asiointi.

Opintolainan valtiontakaus

1.8.2011 alkaen lainantakaus myönnetään hakemuksetta kaikille opintorahaa saaville korkeakouluopiskelijoille (myös vanhoille opintotuen saajille). Opiskelija päättää itse nostaako hän lainaa vai ei. Lainatakausta ei kuitenkaan myönnetä, jos Kela on takaajana maksanut opiskelijan aiempia lainoja tai luottotietoihin on merkitty maksuhäiriö, ellei takauksen myöntämiselle ole erityisiä syitä.

Pankki tarkistaa opintolainan valtiontakauksen tiedot Kelasta lainan myöntämisen yhteydessä. Lainan korosta, takaisinmaksusta ja muista lainaehdoista opiskelija sopii pankin kanssa. Lainan nostoerät on kerrottu opintotukipäätöksessä.

Opintolainan valtiontakauksen määrä on 18 vuotta täyttäneelle ja aikuiskoulutustukea saavalle 400 €/kk ja ulkomailla opiskelevalle 700 €/kk.

Opintolainavähennys

Opintolainansaaja, joka on määräajassa (tavoiteaika + yksi lukuvuosi) suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, voi saada valmistuttuaan verotuksessa opintolainavähennyksen. Vähennyksen voivat saada ne opiskelijat, jotka aloittavat opintonsa tai ilmoittautuvat ensimmäistä kertaa läsnä oleviksi lukuvuonna 2005 – 2006 tai sen jälkeen.

Vähennyksen edellytyksenä on, että

 • tutkinto on suoritettu säädetyssä ajassa
 • opiskelijalla on opintolainaa enemmän kuin opiskelijalle säädetty lainan omavastuu.

Opintolainahyvitys uusille korkeakouluopiskelijoille

Opintolainansaaja, joka on määräajassa (tavoiteaika + lukukausi) suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, voi saada valmistuttuaan opintolainahyvityksen. Hyvityksen voivat saada ne opiskelijat, jotka aloittavat ensimmäiset korkeakouluopintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen  läsnä olevana aloittaneet opiskelijat. Kela maksaa pankille opintolainan lyhennyksen.

Hyvityksen edellytyksenä on, että

 • tutkinto on suoritettu säädetyssä ajassa
 • opiskelijalla on opintolainaa enemmän kuin opiskelijalle säädetty lainan omavastuu.

 

Opintolainojen opiskeluaikaiset korot

Korot pääomitetaan kokonaisuudessaan korkokaudesta 16.6.-15.12.2014 alkaen. Koskee kaikkia markkinaehtoisia lainoja.

Ateriatuki

Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Kyseisissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja, joista ravintolan pitäjä on vähentänyt ateriatuen. Tuki maksetaan ravintolan pitäjälle ja se on 1,94 euroa aterialta.
Alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä.

Harjoitteluajan tuki

Harjoitteluajan palkka tai oppilaitoksen maksama apuraha ei estä opintorahan saamista harjoitteluaikana. Palkat ja apurahat (paitsi ulkomaan apuraha) otetaan edelleen huomioon vuositulovalvonnassa. Opiskelijan on ilmoitettava Kelalle saamansa apuraha tai stipendi, koska se otetaan huomioon vuositulona.

Lisäksi opiskelijan on ilmoitettava, jos hänen asuinpaikkansa vaihtuu työharjoittelun vuoksi (esim. muutto vanhempien luokse harjoittelun ajaksi) tai jos harjoittelu suoritetaan ulkomailla tai kesäaikana.

Aikuiskoulutustuki

on tukimuoto opiskelijalle, joka on ollut työelämässä vähintään kahdeksan vuotta. Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto, PL 191, 00121 Helsinki, puh. (09) 680 3730, www.koulutusrahasto.fi
Kela voi myöntää aikuiskoulutustukea saavalle opintotukilain mukaisen opintolainan valtiontakauksen.
 

Kelan sähköinen asiointipalvelu

Palveluun www.kela.fi/asiointi kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Asiointipalvelun kautta voit

 • hakea opintotukea
 • tarkistaa, mille ajalle opintotuki on myönnetty ja paljonko tukea maksetaan
 • katsoa, montako tukikuukautta olet kaikkiaan käyttänyt ja montako on vielä käytettävissäsi sekä tarkistaa vuositulorajasi
 • palauttaa, perua tai lakkauttaa opintotukesi
 • tehdä olosuhdemuutosilmoituksen
 • nähdä kaikki Kelan sinulle lähettämät kirjeet

Yksityiskohtaiset tiedot opintotuesta www.kela.fi

Lisätietoja antaa opintotukilautakunnan sihteeri Päivi Brunou, etunimi.sukunimi@xamk.fi,
puh. 044 702 8889

Muokattu: 2.10.2014 10:36
Opintoasianhallinto

Opiskelijaintra |
Katso kaikki bannerit »