Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
Sivuja ei päivitetä

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkintosääntö

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkintosääntö Tweb id 163695. Päivitetty 8/2016.

Liitteet

Tutkintosäännön sisällys

1  TUTKINNOT

2  TUTKINTOON JOHTAVAT OPINNOT

2.1 Ammattikorkeakoulututkinnot

2.1.1 Ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteet

2.2. Ylemmät AMK-tutkinnot

2.2.1 Ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteet

2.3 Ammattikorkeakoulun opetuskieli
2.4 Ammattikorkeakoulututkinnossa vaadittava kielitaito
2.5 Opetussuunnitelmien hyväksyminen

3  OPISKELIJAVALINTA

3.1 Valinta tutkintoon johtaviin opintoihin
3.2 Erillinen opiskeluoikeus

3.2.1 Hakeminen
3.2.2 Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku
3.2.3 Opiskeluoikeusaika

4 LÄSNÄ- JA POISSAOLOILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELUOIKEUS

4.1 Uudet opiskelijat
4.2 Ilmoittautuminen opintojen jatkuessa
4.3 Ilmoittautumisen muuttaminen
4.4 Opiskeluoikeus
4.5 Opiskeluoikeuden menettäminen ja lisäajan hakeminen

5  OPINTOJEN SUORITTAMINEN

5.1 Opintojen järjestäminen
5.2 Opiskelun suunnittelu
5.3 Opintojaksojen toteutukseen ja suoritukseen ilmoittautuminen
5.4 Opintojaksoilmoittautumiseen sisältyvän ensimmäisen opintosuorituksen peruuttaminen
5.5 Hylätyn opintojakson suorituksen uusiminen ja korottaminen
5.6 Opintojakson uusintaan ilmoittautuminen
5.7 Kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen
5.8 Tenttitilaisuudet
5.9 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT

5.9.1. Korvaamisen määrittely ja korvaamispäätösten tekijät
5.9.2. Sisällyttämisen määrittely ja sisällyttämispäätösten tekijät
5.9.3 Osaamisen näyttö
5.9.4 Kaksoistutkinto-opiskelijan opintojen sisällyttäminen

5.10 Opintosuoritukset ja niiden arviointi

6 OPISKELIJAN KURINPITO

7 TUTKINTO JA TODISTUKSET

7.1 Tutkinnon anominen
7.2 Tutkintotodistus
7.3 Muut todistukset

8 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT

8.1 Polkuopinnot

9 MUUTOKSENHAKU

10 SIIRTYMÄ- JA VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET

Tälle sivulle pääset nopeimmin lyhytosoitteella www.kyamk.fi/tutkintosaanto

Muokattu: 20.9.2016 15:17

Read this page in English Degree Regulation

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »