Etsi sivuilta
Youtube
Projekti
NELI

NELI:n tavoitteet vuosille 2014 – 2017

NELI toimii logistiikan tutkimuksen ja kehityksen liikkeelle panevana voimana, suunnan näyttäjänä ja yhteistyön edistäjänä Kymenlaaksossa ja on osallisena uusien innovaatioiden ja pysyvien, lisäarvoa tuottavien liiketoimintaratkaisujen synnyttämisessä alalle.

NELI on muodostanut yhteistyöverkostoja Euroopan aktiivisimpien logistiikkaklusterien kanssa ja on haluttu yhteistyökumppani Itämeren alueella.

NELI:n toiminnan tuloksena on logistiikan tutkimuksella, kehityksellä ja koulutuksella parannettu Kymenlaakson elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia, alueen yritysten logistista kilpailukykyä sekä luotu edellytyksiä uuden liiketoiminnan syntymiselle alueella.

NELI on yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa hankkinut ulkopuolista rahoitusta 3–5 hankekokonaisuuteen, joiden ulkopuolisen rahoituksen osuus on vähintään puolet painoalan hankesalkun tavoitteesta. Hankkeissa on huomioitu kansainvälistymisen lisääntyminen, tuloksista viestiminen sekä integraatio opetukseen jo niiden valmisteluvaiheessa.

NELI:n määrällistä tulosta mitataan ammattikorkeakoulun rahoitusmallin mukaisilla indikaattoreilla, ja vaikuttavuutta sidosryhmille vuosittain tehtävällä asiakastyytyväisyysanalyysillä, sekä hankkeisiin, hankevalmisteluihin ja seminaareihin osallistuvien yritysten määrällä.
 

Muokattu: 10.2.2014 15:35

Read this page in English Targets

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »