Etsi sivuilta
Youtube
Projekti
NELI

Syyskuu 2016

NELI menestyksekäs AIKO-rahoitushaussa, kaksi uutta hanketta alkaa lokakuussa

NELI on saanut rahoituspäätökset kahdelle uudelle hankkeelle.

Älykäs satama Kymenlaakson innovaatioveturina
Hankkeen tavoitteena on implementoida Kymenlaakson RIS3 –strategian älylogistiikan kärkeä alueen kasvu- ja kansainvälistymishakuisille logistiikka-alan pk-yrityksille. Projektin aikana rakennetaan yhteistyömuotoa ja edellytyksiä uudenlaiselle kokeiluilmapiirille sekä lisäarvopalveluiden tuottamiseksi. Rohkaistaan pk-yrityksiä etsimään ja luomaan kehitysideoita sekä hyödyntämään niitä liiketoiminnan kasvattamisessa ja kehittämisessä. Projektissa tehdään palvelutarveselvitys Iot- ja sensoritekniikan laboratoriosta, jonka palvelut tukisivat alueen logistiikan ja teollisuuden älykästä erikoistumista.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 - 31.5.2017 ja budjetti 28.570 €.

KymiRing-liikennekeskukseen sijoittuvan oppimis- ja testausympäristön suunnittelu
Hankkeessa suunnitellaan KymiRing-alueelle sijoittuva testausympäristö autoilun- ja liikenteen turvallisuutta edistävien organisaatioiden, sekä valmistavan teollisuuden, tuotekehittämistoiminnan ja alan koulutuksen käyttöön.  Alan kehitystyötä tuetaan monipuolisen ajoturvallisuuden ja polttoaineiden testausympäristöön sijoittuvan koulutus- ja yritystoiminnan avulla. Tavoittena on tämän uuden innovatiivisen toimialan toimintaedellytysten luominen Etelä-Suomeen vahvistamaan alan kotimaisten toimijoiden kilpailukykyä globaalisti.

Hankkeen avulla luodaan kehittyvä kasvualusta takaamaan työllisyyden kehittyminen koko toimialalle avoimella nykyaikaisella telematiikalla.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 - 31.5.2017 ja budjetti 80.220 €.

 

Logistiikkaverstaalla tapahtuu ! Kierrätyksen ja kuljetusten tulevaisuuden näkymiä -seminaari

15.9.2016. Klo 12:30-15:30

Tervetuloa kuulemaan Suomen moderneimmasta jäteasemasta, kuljetusten tulevaisuudesta ja jätelogistiikasta kansainvälisestä näkökulmasta. Tilaisuudessa esitellään myös kaikille korkeakouluopiskelijoille suunnattuja, syksyllä 2016 alkavia projekteja. Projektitoimeksiannot tulevat yritysmaailmasta ja ovat oiva linkki työelämään!

​Ohjelma:

12:30 - 13:00 Kahvi ja Logistiikkaverstaan alkusanat.

13:00 - 13:30 Mauri Leponen, CEO Ecosir Group Oy. Kansainvälinen näkemys jätelogistiikkaan.

13:30 - 14:00 Sauli Kivikunnas, Ohjelmapäällikkö Cursor Oy. IoT ja digitalisaatio muuttaa tulevaisuutta.

14:00 - 14:30 Marjut Mäntynen, Käyttöpäällikkö HSY. Käyttökokemuksia Suomen moderneimmasta jäteasemasta.

14:30 - 15:00 Olli-Pekka Brunila, Projektipäällikkö UTU. Logistiikan tulevaisuuden näkymiä.

15:00 - 15:30 Keskustelua

 

 

Elokuu 2016

Kaasurenessanssi-esiselvitys päättyy, tulosraportit saatavilla

Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteisiin perustuva kaasumaakunta (esiselvitys) hanke päättyy 31.8.2016.

Hankkeen tulosraportit löytyvät alla olevista linkeistä:

Esiselvitys suljetun metaanikierron koelaitteiston sijoitusmahdollisuuksista sekä sijoituspaikkoihin liittyvistä vaatimuksista

Vety- ja biokaasuajoneuvojen käyttökiinnostus Kymenlaaksossa esiselvitys

Kustannuslaskelmat ja ympäristövaikutukset vaihtoehtoisilla polttoaineilla esiselvitys

Esiselvitys vetytankkausaseman sijoittumisesta

 

Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan -hanke sai ESR-rahoituksen

Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan -hankkeen tavoitteena on parantaa rakennemuutoksesta kärsivien kymenlaaksolaisten logistiikkatoimialan pk-yritysten valmiuksia hyödyntää tietojohtamisen käytäntöjä ja välineitä johtamisen ja työn organisoinnin tehostamiseksi. Välillisenä tavoitteena on liiketoiminnan uudistaminen, uusien palvelujen synnyttäminen ja suorituskyvyn vahvistaminen. Hankkeen konkreettisina tavoitteina ovat ymmärryksen lisääminen tietojohtamisesta, uuden johtamis- ja innovaatiokulttuurin luominen, tietojohtamisen käytännön menetelmien ja työvälineiden pilotointi pk-yrityksiin, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen sekä uuden tutkimustiedon tuottaminen suorituskykyä edistävistä tietojohtamisen käytännöistä pk-yrityksissä.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kyselytutkimuksista, haastatteluista, seminaareista, työpajatyöskentelystä, tutkimusjulkaisujen laatimisesta sekä tietojohtamisen kurssin pilotoinnista Kyamkissa.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia työkaluja pk-yritysten tietojohtamisen käytäntöjen arviointiin, pk-yritysten digitalisoitumisen ja siihen liittyvien käytäntöjen mittaamiseen, selvitykset Kymenlaakson logistiikka-alan pk-yritysten
nykytilasta tietojohtamisen ja digitalisoitumisen suhteen, selvitys logistiikka-alan pk-yritysten suorituskyvyn eri osaalueiden kannalta tehokkaimmista tietojohtamisen käytännöistä, uusia toimintamalleja kolmen alalle kriittisimmän tietojohtamisen alueen kehittämiselle, tutkimusjulkaisuja (5 kpl), tietojohtamisen kurssi (5 op), videotallenne ja case-esittelyjä.

Tietojohtamista on tutkittu ja sovellettu menestyksekkäästi suuryrityksissä. Tässä hankkeessa tietojohtamista tuodaan pk-yritysten käytettäväksi. Hankkeella annetaan pk-logistiikkayrityksille tietojohtamisesta käytännön tietoa, osaamista, menetelmiä ja työkaluja ja tuodaan ne osaksi logistiikka-alan pk-yritysten johtamisprosessia.

Hankkeessa tuotetut arviointimenetelmät ovat sovellettavissa myös muiden toimialojen pk-yritysten toiminnan arviointiin ja johtamiseen.

Hanke edistää yritysten vertaisoppimista tietojohtamisesta. Työpajat järjestetään usean yrityksen yhteistilaisuuksina, mikä mahdollistaa keskustelun ja kokemusten vaihtamisen. Seminaareihin pyritään saamaan mukaan puheenvuoroja yrityksistä jakamaan hyviä kokemuksia tietojohtamisesta.

Hanke toteutetaan 2.1.2017 - 31.12.2018 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteishankkeena ja sen kokonaisbudjetti on 193.156 €. Päärahoittajana on Hämeen ELY-keskus (ESR).

 

Kesäkuu 2016

NELIn uutiskirje 1/2016 on ilmestynyt. Lue kuulumisiamme täältä.

 

Huhtikuu 2016

SCM-päivä 21.4.2016 @Logistiikkaverstas

Logistiikkaverstas järjestää ensimmäistä kertaa Supply Chain päivän 21.4.2016. Tarjolla kattava ja ajankohtainen tietoisku eri toimialojen toimitusketjujen hallinnasta.

Tilaisuuden aloittaa Head of IoT Business Development, Mika Lammi, Kouvola Innovationilta. Tule kuulemaan mitä mahdollisuuksia digitalisaatio sekä blockchain tuo tullessaan ja minkälaista on yhteistyö IBM -teknologiajätin kanssa. Toisena puhujan on HaminaKotka Sataman liikennejohtaja Markku Koskinen. Hän kertoo sataman nykytilanteesta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Päivän kolmannen asiantuntijapuheenvuoron pitää Pasi Töytäri RevoMedi Oy:ltä, joka on tunnettu muun muassa 112 ja JOKU -applikaatioiden kehittäjänä. Aiheena ulkoistettujen palvelujen tuottaminen ulkomailla - koppi vai floppi?

Iltapäivällä on mahdollisuus jäädä seuraamaan Kiertotalous -työpajaa, jossa innovoidaan uusia ideoita kiertotalouteen liittyen. Paras idea palkitaan!

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä linkistä !

Ohjelma:

09:30-10:00 Aamukahvit ja verkostoituminen

10:00-10:20 Aloitussanat ja Logistiikkaverstaan esittely
Anni Anttila, Projektipäällikkö, Kyamk

10:20-11:00 Digitalisaation ja Blockchainin (lohkoketjun) tuomat hyödyt ja yhteistyö IBM:n kanssa
Mika Lammi, Head of IoT Business Development, Kouvola Innovation

11:00-11:30 HaminaKotka Satama Oy:n tilannekatsaus ja liikenteen kehitysnäkymät
Markku Koskinen, Liikennejohtaja, HaminaKotkan Satama Oy

11:30-12:00 Ulkoistetut palvelut ohjelmointiliiketoiminnassa
Pasi Töytäri, Revomedi Oy

12:00-13:00 Tauko

13:00-15:00 Kiertotaloustyöpaja
Krista Matoniemi ja Antti Viitanen, Patteri ES

 

Digitaidot varastotyössä -hanke käynnistyy

Hankkeella haetaan ratkaisua digitalisaation mukanaan tuomaan uusiutumishaasteeseen logistiikassa. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksista varastotyössä. Välillisenä tavoitteena on uuden liiketoiminnan kehittyminen Kymenlaaksoon. Hanke tukee Kymenlaakson älykkääseen erikoistumiseen liittyviä
osaamistarpeita.

Hankkeessa tutkitaan miten kaupan, teollisuuden ja logistiikka-alan yritykset niin Suomessa kuin ulkomailla ovat kehittäneet valmiuksiaan vastata digitaalisuuden tuomiin muutoksiin varastotoiminnoissa. Asiantuntijaseminaarin ja vierailukäyntien avulla konkretisoidaan millaisia ratkaisuja on jo käytössä.

Digitaaliseen osaamiseen liittyviä koulutustarpeita kartoitetaan Kymenlaaksossa. Kartoituksen pohjalta on mahdollista kehittää yritysten tarpeisiin kohdennettua koulutusta.

Hankkeessa kartoitetaan myös paikallisten IT-palveluyritysten mahdollisuuksia tarjota varastotoimintojen digitaalisia ratkaisuja ja järjestetään B-to-B tapaaminen IT-palveluntarjoajien ja varastointia harjoittavien yritysten välille.

Hanke toteutetaan 1.4.2016 - 31.3.2017 ja sen budjetti on 74.878 €. Päärahoittaja on Hämeen ELY-keskus (ESR), muut rahoittajat ovat Reijo Rautauoman säätiö ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja Projektipäällikkö Tuomas Munnukka, tuomas.munnukka@kyamk.fi, puh. 044-7028521.

 

Maaliskuu 2016

Logistiikkaverstaan kick-off
Aika: Keskiviikko 16.3. klo 10 - 14
Paikka: Logistiikkaverstas, Merituulentie 424, 48310 Kotka

Kyamkin ja NELIn Logistiikkaverstas avaa virallisesti ovensa yleisölle keskiviikkona 16.3.2016.

Haluamme toivottaa teidät tervetulleiksi tutustumaan verstastiimiin, toimitiloihin ja Logistiikkaverstaan toimintaan!

Verstas on uudenlainen oppimisympäristö, joka mahdollistaa koulutuksen, työelämän ja kehittäjien kohtaamisen. Yhteistyötä tullaan tekemään projektien ja työpajojen muodossa - toimintaan kuuluvat myös ajankohtaiset tapahtumat ja tietoiskut.

Verstastiimi on avoin myös uusille idoille, joilla alueen yritysten ja koulutuksen yhteistyötä voidaan parantaa.

Piipahda verstaalla klo 10 - 14 välisenä aikana ja kerro omat toiveesi Logistiikkaverstaan toimintaan liittyen.

Tervetuloa!

Lisätietoa Facebook ja logistiikkaverstas.fi

 

Tammikuu 2016

Digitaidot varastotyössä hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen

Digitaalisuus on kohtuullisen uusi ilmiö ja sen takia useat yritykset eivät ole vielä pohtineet sen merkitystä omalle liiketoiminnalleen. Digitaidot varastotyössä -hanke herättelee yrityksiä pohtimaan digitaalisuuden mahdollisuuksia.

Hankkeella haetaan ratkaisua digitalisaation mukanaan tuomaan uusiutumishaasteeseen logistiikassa. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksista varastotyössä. Välillisenä tavoitteena on uuden liiketoiminnan kehittyminen Kymenlaaksoon. Hanke tukee Kymenlaakson älykkääseen erikoistumiseen liittyviä osaamistarpeita.

Hankkeessa tutkitaan miten kaupan, teollisuuden ja logistiikka-alan yritykset niin Suomessa kuin ulkomailla ovat kehittäneet valmiuksiaan vastata digitaalisuuden tuomiin muutoksiin varastotoiminnoissa. Asiantuntijaseminaarin ja vierailukäyntien avulla konkretisoidaan millaisia ratkaisuja on jo käytössä. Digitaaliseen osaamiseen liittyviä koulutustarpeita kartoitetaan Kymenlaaksossa. Kartoituksen pohjalta on mahdollista kehittää yritysten tarpeisiin kohdennettua koulutusta. Hankkeessa kartoitetaan myös paikallisten IT-palveluyritysten mahdollisuuksia tarjota varastotoimintojen digitaalisia ratkaisuja ja järjestetään B-to-B tapaaminen IT-palveluntarjoajien ja varastointia harjoittavien yritysten välille.

Hanke toteutetaan 1.4.2016 - 31.3.2017 ja sen budjetti on 74.878 €. Päärahoittaja on Hämeen ELY-keskus (ESR), muut rahoittajat ovat Reijo Rautauoman säätiö ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Teija Suoknuuti, teija.suoknuuti@kyamk.fi

Muokattu: 16.9.2016 08:46

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »